Trupky na cestách : Oranienbaum (fotogalerie)

Home > Fotogalerie > Oranienbaum (2006)


Oranienbaum (2006), fotogalerie

Přední fasáda paláce v Lomonosovu ze spodního parku (od Zálivu).