Trupky na cestách : Tuva a Chakasie (2006)


Přejít na hlavní text této stránky (přeskočit menu).


Tuva (Tyva) - Informace


Základní info

poloha Tuvy v RF

Republika Tuva (od roku 1993 Tyva) je jedním z 89 subjektů Ruské federace. Patří do Sibiřského federálního okruhu.

Poloha Tuvy. Na západ od Tuvy leží Altaj, na severu Tuvy je pohoří Sajany a na jihu Tannu-Ola.

Jediné mezistátní hranice má Tuva na jihu s Mongolskem. Vnitrostátní hranice s dalšími subjekty RF: Altajská republika (západ), Republika Chakasie (severozápad), Krasnojarský kraj (sever), Irkutská oblast (severovýchod) a Burjatsko (východ).

Pohoří pokrývají cca. 80% rozlohy Tuvy, step leží ve výšce přibližně 600 mnm. Nejvyšší hora je Mongun-Tajga (3970 mnm.) Na území Tuvy pramení Jenisej, který se v Kyzylu dělí na Malý Jenisej (Ka-Chem) a Velký Jenisej (Bij-Chem).

Hlavní město: Kyzyl (česky červená), cca. 100 tis. obyv.
Rozloha země: 170 500 km²
Obyvatel: 305 tis. (2002)
51.5% města - 48.5% venkov
Tuvinci 77%
Rusové 20%.
Hustota obyv.: 1.8/km²
Oficiální jazyky: Tuvinský, Ruský
Časovová zóna: +7/+8 hodin od Anglie (pro nás o 1 hod. méně)
Průměrná lednová teplota: -32°C
Průměrná červencová teplota: +18°C
Proč se do Tuvy jezdí: Když už do Tuvy zabloudí nějaký turista, obvykle je to kvůli místním vyhlášeným šamanům nebo hrdelnímu zpěvu.
Ideální doba pro cestování: konec léta a začátek podzimu. Step je barevná a nejsou klíšťata! (Tvrdili mi to místní, my jsme tam byli na jaře).
Vlajka Tuvy: vlajka Tuvy

Zpět nahoru

Tuvinci

Tuvinci (dříve Urjanchajci - tak je nazývali Mongolové) patří k turkickým národům a v Tuvě tvoří přibližně dvě třetiny obyvatelstva. Tuvinci se dělí na dvě základní etnické skupiny: Západní Tuvince a Todžince. Žijí také v dalších subj. RF a v Mongolsku (20,4 tis. v r. 1989). Tuvinci žijící v Číně jsou počítání k Mongolům. V Burjatsku v Okinském rajónu žijí Okinští Tuvinci (sami si říkají Sojoti).

Tuvinský jazyk. Patří k ujguro-oguzské (teda východní) větvi (ale podle wikipedie zase k sibiřské (teda severní) větvi) turkických jazyků a má čtyři dialekty: centrální (ten se stal základem spisovného jazyka), západní, jihovýchodní a Todžinský. Tuvinské písemnictví vzniklo roku 1930 na základě latinky, ale roku 1941 se přešlo na azbuku. V roce 1989 pokládalo 98,6% Tuvinců v RF za svůj rodný jazyk Tuvinštinu (v Mongolsku 15% tam žijících Tuvinců).

Náboženství. Tradičně animismus (obvykle se ale lidově říká šamanismus, i když to není uplně totéž). Od 18. století se v Tuvě rozvíjí buddhidsmus příbuzný tibetskému, tedy lamaismus. Roku 1772 vznikl první klášter (Chure). Obě víry se zajímavě problétají. V roce 1931 bylo v Tuvě 787 lámů a 725 šamanů.

Tradiční obživa. Tuvinci byli (a do jisté míry z části stále jsou) kočovní pastevci (ovce, skot, koně, v polopouštích velbloudi a v Todže jeleni). Obživu doplňovali lovem, rybolovem a sběračstvím. Ještě v roce 1931 90% Tuvinců vedlo kočovný způsob života. Zemědělství bylo rozvito jen slabě, zabývali se jím rodiny které přišly o skot. Od poloviny 20. století však zemědělství potláčí kočovnictví i lov.

Populace. 1931 - Tannu Tuva (není součástí SSSR) - 64,9 tis. Tuvinců. Roku 1939 v Rusku 800 Tuvinců. 1959 (Tuva je již součástí SSSR) - 99,9 tis. 1989 - 206,2 tis. Tuvinců (v tom 2 zis. v Krasnoj. kraji, 5,8 v ostatním SSSR). 1994 - 207,2 tis. Tuvinců (bez Todžinců).

Todžinci. Subetnická skupina Tuvinců. Hovoří todžinským dialektem tuvinského jazyka. Řadí se k malým národům RF. V roce 1994 jich bylo 4,9 tis. Žijí v Todžinském rajónu republiky Tuva. Jejich tradiční obživa byla založena na chovu jelenů, přizpůsobenému prostředí tajgy (menší počet zvířat a kratší okruhy kočování) a lovu. Nadále se drží tradiční víry - šamanismu (duchové nebe, hor, řek).

Zpět nahoru

Historie

Do roku 1911. Tuva byla v minulosti známá jako Tannu Urjanchaj. Mongolové totiž území Tuvy ovládali od 13. do 18. století a Urjanchaj bylo mongolské jméno pro Tuvince. V letech 1757 až 1911 se Tuva nacházela pod Čínskou svrchovaností (mandžuská dynastie), ale během 19. století začínali do země mířit i Rusové. Ruské pronikání na východ vedlo k několika rusko-čínským dohodám. Roku 1860 byla uzavřena jedna z nich (především v důsledku tzv. Opiových válek). Jejími účastníky bylo nejen Rusko a Čína, ale také Francie a Velká Británie. Rusům smlouva garantovala Ussurujský kraj (dnes Přímoří a okolí), ale také jim umožnila usazovat se v Tuvě, pokud přebývali na lodích nebo ve stanech. Od roku 1881 si již mohli stavět i pevné budovy. V této době vzniká v Tuvě ruská komunita.

1911 - 1920. V roce 1911 propukla v Číně revoluce, v důsledku které přišla Mandžuská dynastie o moc a v Číně vznikla republika. Mongolsko se stalo nezávislým na Číně hned roku 1911. Carské Rusko pomohlo mezi Tuvinci rozdmýchat separatistické nálady, ale už roku 1912, po napadení ruských osadníků, poslal car Mikuláš (Nikolaj) II. do Tuvy ruské vojáky. Tuva byla dva roky formálně nezávislá. Roku 1914 vyhlásili Rusové nad Tuvou protektorát. Tento krok reagoval na žádast významných tuvinských osobností (vč. nejvyššího lámy). Ty však patrně jednaly pod nátlakem ruských vojáků. Bylo založeno hlavní město Bělocarsk.

1920 - 1944. Během ruské občanské války, jenž vypukla po Říjnové revoluci 1917, obsadili v lednu 1920 rudí Tuvu. Hlavní město Bělocarsk bylo přejmenováno na Kyzyl (což znamená červený). 14. srpna 1921 vyhlásili tuvinští bolševici, podporovaní prvním státem dělníků a rolníků, Tuvinskou lidovou republiku (zvanou Tannu Tuva). Tannu Tuva byla de iure nezávislá, de facto ve vleku RSFSR a později SSSR.

1944 - 1990. V roce 1944 SSSR Tuvu anektoval. Solčak Toka, vůdce komunistů, se stal prvním tajemníkem tuvinské komunistické strany a stal se de facto vládcem země. Tuva měla v rámci SSSR status autonomní oblasti a od října 1961 autonomní republiky. Toka se nažil vnutit Tuvincům kolektivizaci a rozbít tratiční kulturu a náboženství. Zemřel roku 1973.

1990 - současnost. V únoru 1990 založil filolog z Kyzylské univerzity Kaadyr-ool Bičeldei Tuvinské demokratické hnutí, které se snažilo zabezpečit lidem práci a bydlení (obého se nedostávalo) a pozvednout úroveň tuvisnkého jazyka a kultury. Roku 1990 došlo také k řadě útoků na početnou ruskou komunitu, výsledkem kterých bylo 88 mrtvých. Musela zasáhnout ruská armáda a mnoho Rusů se po incidentech z Tuvy vystěhovalo (je pravda, že na západě Tuvy jsme potkali jediného Rusa, v Kyzylu už jich bylo trochu víc. Ale Rusové na jihu Chakasie nám Tuvince líčili jako barbary s kudlama po kapsách). 31. března 1992 podepsala Tuva slmouvu Ruské federace a v říjnu 1993 byla v republice přijata nová ústava. Na jejím základě vznikl Nejvyšší Chural (parlament se 32 členy) a Velký Chural, jenž odpovídá za zahraniční politiku a ústavní změny. V prosinci 1993 prošla ústava referendem, pro se vyslovilo 62% hlasujících. zároveň byl oficiální název změněn z Tuva na Tyva.

Tyto odstavce jsou výceméně přeložený text z anglické wikipedie.

Zpět nahoru

Klima

Klima v Tuvě je pro její vzdálenost od oceánů a moří, vyšší polohu a specifický reliéf silně kontinentální. Průměrná teplota v lednu se pohybuje mezi -30°C až -35°C a v červenci kolem 18°C až 20°C.

Zima. Od listopadu až do dubna. Sněhová pokrývka leží od konce října a dosahuje obvykle 15-20 cm, v horách 1-2 metry. Taje v polovině dubna, v horách v květnu.

Jaro. Duben, květen. Jaro je krátké, vetrné a suché.

Léto. Nejteplejší měsíc je červenec, kdy může v některé dny stoupnout teplota až na 35°C. Léto je suché a teplé, na nížinných pánvích dokonce velmi teplé, teplota se zde pohybuje mezi 20°C až 30°C. V horách je léto krátké a chladnější a teplota se drží mezi 13°C až 15°C.

Podzim. Je suchý a slunečný. Podzim je nejkrásnější roční období v Tuvě. V září se vrací se jestě v některé dny teplo. V tyto dny je jasné a slunečné počasí a dochází k druhému kvetení stepních rostlin v nížinných pánvích.

Zpět nahoru

Fotogalerie

Jak to v Tuvě vlastně vypadá? Step, hodně zvlněná, na obzoru se vždy zvedají hory, které step dělí na takové drobnější bazény. Kolem řek a v horách jsou lesíky. Východ Tuvy (na východ od Kyzylu) je divočina ztracená v lesích, ve kterých ještě žijí ruští Starověrci. Pár obrázků najdete v druhé polovině fotogalerie.

Jinak doporučuji prezentace na webu The Republic of Tuva (anglicky). Mají to velmi pěkně zpracováno (Kyzyl, přehled Tuvinské krajiny, jurty, Ak-Dovurak a azbestový důl).

Odkazy

Odkazy na weby o Tuvě viz. stránka Linx.

Zpět nahoru