Trupky na cestách : Petrohrad (2004/6)Lomonosov (Oranienbaum)

Paláce a parky Lomonosova ako jediné neobsadila a nepoškodila německá vojska. Nevyhli sa však systematickému bombardovaniu, ktoré ich značne poškodilo. Okrem toho, paláce Lomonosova boli len málo prerábané na konci 18. a během 19.st., čím si zachovali pôvodné interiéry.

Otevírací hodiny

11:00 - 17:00 okrem utorka.

Doprava ze Sankt Petěrburgu

Z Baltijského nádražia (metro Baltijskaia). V Lomonosove pôjdete asi 200 metrov zo stanice po Kronštadtskej ulici až k Dvorcovému prospektu, kde zabočíte doprava. K vchodu do Vrchného parku je to ešte asi kilometer.

Maršrutky K-300, K-343 spred stanice metra Prospekt veteránov.

História

Po obsadení Ingrie Peter I rozdal skoro všetky najlepšie územia svojim blízkym a najväčšiu časť, skoro desatinu podrobeného územia, ktorá sa rozliehala pozdĺž Fínskeho zálivu, dostal jeho obľúbenec, najsvätejšie knieža A.D. Menšikov. V rámci veľkého počtu osád to bola i malá fínska dedinka oproti ostrovu Kotlin, na brehu rieky Karosť. Na tomto miesto bol založený Lomonosov.

Toto miesto bolo obývané dávno pred našim letopočtom – v r. 1846 bol v okolí Lomonosova pri orbe nájdený poklad: 400 európskych a východných mincí z 9. a 10.st. Tu Menšikov založil osadu, a neskôr aj palác. Legenda hovorí, že to bolo na prianie Kataríny I. Peter často odchádzal na ostrov Kotlin po rozbúrenom mori, a katarína dúfala, že keď sa Peter bude vracať navštívi svojho obľúbenca a ďalej bude pokračovať po súši.

Iná legenda hovorí o názve osady. Podľa nej bola na území budúceho majetku Menšikova nájdená oranžéria s pomarančovníkmi, v nemčine oranienbaum, odkiaľ aj pochádza názov osady.

V r.1710 začal Menšikov stavať rezidenciu za Oranienbaumom – Veľký palác a budovy pre personál. Hlavné práce v tomto paláci boli v 1720-ych rokoch v štýle baroko. Vtedy bol založený aj Nižný sad a prekopaný Morský kanál, po ktorom sa možno preplaviť do Nižného sadu.

Po smrti Petra I a Kataríny I začal Menšikov strácať svoju moc. Menšikov sa urputne staral o Petra II, obstarával mu poľovaky v oranienbaumských lesoch, ktoré mladý cár miloval, obstarával mu veľkolepé oslavy. 3.9. r.1727 sa konalo vysvätenie palácového kostola, na ktoré bol Peter II pozvaný, ale neprišiel, a 8.9. bol Menšikov zatknutý a celý jeho majetok bol skonfiškovaný. Veľký palác prešiel v správu kancelárie výstavby a v r.1737 bol odovzdaný na výstavbu morskej nemocnice.

V r.1743 Alžběta I darovala palác svojmu synovcovi, následníkovi trónu, Petrovi Fjodorovičovi. V Oranienbaume sa opäť začalo stavať. Palác prešiel opravami, interiéry boli nanovo prerobené (Rastrelli).

V r.1756 sa na juho-východ od paláca začala výstavba neveľkej pevnosti Peterštadtu, ktorá slúžila vojenským zábavám následníka trónu. Do dnes sa z nej zachovali len palác Petra III a Čestná brána.

V Oranienbaume, v Peterštadte bola rezidencia Petra FJodoroviča, následne Petra III. Tu sa nachádzal jeho dvor, jeho golštinské vojská. Odtiaľ, po tom čo sa dozvedel o prevrate, ktorý uskutočnila Katarína, k nej poslal do Petrohradu svojich veľmožov, ktorí sa nevrátili, bo prešli na jej stranu, odtiaľto bol odvezený do Petergofu, aby podpísal, že sa vzdáva trónu a potom v Ropšu, kde ho čakala smrť.

Tretie obdobie intenzívnej výstavby v Oranienbaume je spojeno s Katarínou II. V r.1762 na juho-západ od Veľkého paláca sa začala výstavba „súkromnej dači“, do ktorej patril aj Čínsky palác a rozľahlý park.

V r. 1792 Katarína odovzdala palác a pevnosť Peterštadt so všetkými povinnosťami Morskému kadetskémum korpusu. Neskôr bol palác a park v rukách Alexandra I., jeho brata veľkého kniežata Michaila a ich následovníkov.

Mnoho původních prvků parků zmizelo. Horní park ztratil svou původní pravidelnou podobu a během dvou staletí se proměnil na park anglického typu. Koncem 19. a počátkem 20. století se palác i parky už jen udržovaly, nová výstavba neprobíhala.

V r.1918 boli paláce premenené na múzeá. V septembri r. 1941 dosáhla nemecká vojská brehu Fínskeho zálivu západně i východně od Oranienbaumu. Pomocí Krondštadských pevností a baltské flotily je v těchto místech Rudá armáda zastavila. Počas celej II.sv.vojny Oranienbaum odolával německým vojskám a pomohl tak pri obrane Leningradu.

Ještě v roce 1944 začaly restaurátorské práce. Návštěvníkum byl v roce 1946 otevřen park, v roce 1953 palác Petra III., v roce 1959 pavilon Katalnoj Gorky a v roce 1961 Kitajskij dvorec (Čínský palác). Budovy hlavního paláce po dlouhou dobu využívaly různé organizace. Restaurace hlavního paláce začala až značně pozdě a jeho první prostory byly návštěvníkům otevřeny až v roce 2000.

Zpět nahoru

Veľký palác

Svojou kompozíciou pripomína Veľký Petergofský palác. Po vyhnaní Menšikova v r.1737 bol palác odovzdaný do rúk nemocnice. V r.1762-80 práce v paláci viedol A. Rinaľdi. Počas neho bola prevedená posledná rekonštrukcia palácových terás a postavené nádherné granátové schodisko. V r. 1792 bol palác pretvorený na nemocnicu a značná časť jeho interiéru bola vyvezená.

Horný park

Pozdĺž brehu Nižného potoku sa dostanete k miestu, kde sa nachádzal Peterštadt. Zachovala sa len Čestná brána a Palác Petra III, ktorý je jedným z najlepších príkladov interiérového umenia v ruskej palácovej architektúre.

Menší Petrovský park s terasami, besiedkami, fontánami, schodiskami.

Súkromná chata(dača(, Čínska kuchyňa, Kavaliersky korpus, Kataľnaia gorka, Kamenný sál.

Čínsky palác – A. Rinaľdi, jedna z najlepších stavieb ruskej architektúry 18.st., na ktorej pracovali najlepší majstri. Stropné maľby pre tento palác boli privezené z Talianska, interéry boli vybavené čínskym dekoratívnym a užitým umení. Pôvodné interiéry sa zachovali dodnes.


Zpět nahoru