Trupky na cestách : Petrohrad (2004/6)



Petěrburgské metro

Podrobnější popis petěrburgského metra naleznete v Ivanově vyprávění o dopravě.

Mapka Petěrburgského metra.

Petěrburgské metro má 105 km a 60 stanic (průměrná vzdálenost stanic je 1770 metrů). Starší statice mají opravdu pěkný design. Metro funguje od 6 ráno do 1 večer (otvírací časy jednotlivých stanic se ale mohou výrazně lišit). Během špičky jezdí metro každých 95 sekund, po zbytek dne každé 4 minuty.

Stavba metra v Perěrburgu sebou nesla značné komplikace, protože město leží de fakto na bažině na břehu Finského zálivu. Kvůli tomu také došlo ke kolapsu tunelu mezi Plošadi Mužestva a Lesnoj. Po vybudování metra v Moskvě vznikly plány také pro Petěrburg, ale první linie zde byla otevřena až roku 1955.

  Petěrburgské metro má 4 linie:

 • 1. linie (Kirovsko-Vyborgskaja).
  29,6 km, 19 stanic. Doba přepravy je 32 minut pro jižní část a 11 minut pro severní část linie.
 • 2. linie (Moskovsko-Petrogradskaja).
  2. linie běží severo-jižně, má 30 km a 18 stanic.
 • 3. linie (Něvsko-Vasiljeostrovskaja).
  10 stanic na 22,5 km.
 • 4. linie (Pravobrežnaja).
  Nejnovější linie, 23,3 km a 13 stanic, vede z východního břehu Něvy do centra Petěrburgu a na severozápad města.

V centru města se všechny linie navzájem kříží. Jediná trochu ošidná přestupní stanice (stanicija peresadky) je stanice Technologičeský Institut I/II (1. a 2. linie), kde nejsou (tak jako v ostatních přestupních stanicích) nástupiště pro křížící se linie metra zvlášť (tzn. kolej na jedné straně nástupiště vede tam a kolej na druhé straně vede zpět - pokud tedy chtete na druhou linii metra, tak musíte přejít chodbou na druhou stanici), nýbrž k jednomu nástupišti (do jedné stanice) příjíždí soupravy obou linií směrem do centra a ke druhému nástupišti (do druhé stanice) přijíždí soupravy obou linií z centra směrem do okrajin města.

Doporučení: neváhejte nosit v zadních kapsách kalhot několik listů novin poskládaných do čtverečku, ať se ti zatr... vorové (zloději) snaží a potí zbytečně. Můžete mi věřit, že je to opravdu báječný pocit, když pak náhodou v tlačenici ucítíte lehounce šmátrající prsty ve své kapse a přitom víte, že tam ten 'dobytek' najde právě tak akorát tyto noviny. Kromě toho odlákáte jejich pozornost od jiných (důležitějších) kapes. Peněženku doporučuji vůbec nenosit, peníze lze mít jen tak v předních kapsách a dokumenty uvnitř v batohu, pokud možno ve vnitří kapse (samozř. ne v kapsách z venku). Zažil jsem i vora, co se mi snažil dostat do přední kapsy kalhot, ale to už by pro něj mělo být složitější a vy máte větší šanci ho ucítít. Navíc tam jednoduše můžete mít ruce (jde to v pohodě i v návalu).

Mapka (GIF) Sankt Petěrburgského metra

Zpět nahoru