Trupky na cestách : Petrohrad (2004/6)Založení Petrohradu


Petr Veliký, aby Rusku znovu otevřel "okno do Evropy", musel dobýt něvskou deltu zpět (tzv. Severní válka 1700-1721). Na podzim 1702 ruští vojáci dobyli švédskou pevnost Noteburg (dříve novgorodský Orješek) situovanou na ostrovně, kde Něva začíná téct z Ladožského jezera. Petr Veliký pevnost přejmenoval na Schlusselburg - pevnost se měla stát klíčem k Evropě. Na jaře 1703 ruská armáda postupovala dál podél Něvy a dobyla Nienschantz. Na obranu oblasti byla blíže k moři postavena nová pevnost na ostrově Zajačyj, na počest patrona cara - svatého Petra - nazvaná Sankt - Pitěr - burch. Posléze bylo okolo rostoucí město pojmenováno Sankt Petěrburg a pevnost byla, podle katedrály svatého Petra a Pavla, přejmenována na Petropavlovskou pevnost. 27. květen je považován za den založení města.

Nové město v ústí Něvy, imitující carův zamilovaný Amsterodam, mělo být evropské svým duchem a otevřené celému světu. Roku 1713 (1712 ?) se stalo formálně hlavním městem carského Ruska na místo 'asijské' Moskvy. Mělo rozhodující podíl na rozvoji ekonomických a kulturních kontaktů Ruska se západní Evropou. V místě, kde město vzniklo, bylo dříve pouze několik vesniček, nedostatek stavebních materiálů i pracovní síly. Přesto se město rozvíjelo velmi rychle v důsledku dosti tvrdých carových příkazů - lze říci, že město, postavené na bažinách a podmáčené půdě něvské delty, stojí na kostech desítek tisíců lidí, kteří sem byli posíláni ze všech koutů Rusi budovat carův Petěrburg. První domy byly stavěny na Gorodovom ostrově (dnes zván Petrogradskaja storona) u Petropavlovské pevnosti, aby se daly lépe bránit. Druhý (levý) břeh Něvy se začal rozvíjet o rok později. Petr se zde rozhodl vybudovat své letní sídlo - letnij sad. Níže po proudu, také na levém břehu Něvy, byl založen vojenský přistav - Admiralita.

Švédové se dvakrát neúspěšně pokusili oblast znovu dobýt během let 1704 a 1705. Obratem v Severní válce se stalo vítezství Ruska u Poltavy roku 1709 a dobytí Vyborgu na severním pobřeží Finského zálivu roku 1710. Příšel čas usadit se na březích Něvy a vybudovat zde skutečnou mořskou bránu do Evropy.

V roce smrti Petra Velikého (1725) mělo petrovo město na Něvě populaci 40,000 lidí, což byla osmina tehdejší urbánní ruské populace a městem procházelo 90% zahraničního obchodu. Oblast na jižním břehu kolem Admirality se stala rychle rostoucím centrem.

Političtí protivníci cara Petra, slavjanofilové v 19. století, i někteří radikální západnici (jako Gercen), toto nové město proklínali jako symbol despotismu, umění bez kořenů a tradic, s nezdravým klimatem ... Několik let po smrti cara Petra se carský dvůr vrátil do Moskvy, nicméně brzy opět přešel do Sankt Petěrburgu.

Zpět nahoru

Dějiny Sankt Petěrburgu