Trupky na cestách : Petrohrad (2004/6)Před vznikem Petrohradu


Sankt Petěrburg byl založen v deltě Něvy na počátku 18. století během divokého období ruských dějin. Něva byla součástí obchodní vodní cesty mezi Skandinávií a Černým mořem. Tomu, kdo oblast kolem Něvy kontroloval, se otevírala cesta do ruského vnitrozemí. Rusové z Novgorodu se v severozápadní části Rusi usazovali už na přelomu 11. století a oblast kontrolovali až do 16. století. Ve středověku museli vícekrát bojovat se svými sousedy o udržení strategicky významné něvské delty. Alexandr, novgorodský kníže, porazil roku 1240 u Něvy Švédy a podle toho pak byl nazýván Alexandrem Něvským.

Počátkem 17. století bylo Rusko (tentokrát už Moskevská rus, ne Novgorod) ve velkém úpadku - tzv. Smuta, Smutnoe vremja - a Švédové obsadili uzemí podél břehů Něvy, postavili pevnost Nienschantz v místě, kde se říčka Ochta vlévá do Něvy, odřízli Rusku přístup k Baltskému moři a zabránili tak styku Ruska s Evropou.

Zpět nahoru

Dějiny Sankt Petěrburgu